Με την Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία αρχίζουμε να νοηματοδοτούμε πιο σωστά τις εμπειρίες μας. Εκπαιδευόμαστε επίσης σε δεξιότητες όπως την ενεργητική ακρόαση, στην αναγνώριση της ιδιοκτησίας του προβλήματος αλλά και στην επίλυση προβλημάτων στις διαπροσωπικές σχέσεις, πάντα μέσα από την ενσυναίσθηση, την θετική στάση και την αυθεντικότητα.

Ερχόμαστε σε επαφή με τον πραγματικό μας εαυτό και σιγά σιγά δεν έχουμε ανάγκη να προβάλλουμε τον ιδανικό μας εαυτό στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Διευρυνόμαστε και κατανοούμε πως όντας ευάλωτοι, ανοίγουμε το κανάλι επικοινωνίας και στον Άλλο.

Μαθαίνουμε να «μπαίνουμε στα παπούτσια του άλλου» όπως κάνει αντίστοιχα και ο θεραπευτής στις συνεδρίες, να βλέπουμε τον κόσμο με τα μάτια του συνομιλητή μας, του συντρόφου, του συναδέλφου. Σιγά σιγά, όσο αποδεχόμαστε και χωράμε τις δικές μας «δύσκολες πλευρές», μας είναι πιο εύκολο να δείξουμε αποδοχή και απέναντι στους άλλους, ακόμη κι όταν δεν συμφωνούμε με τις επιλογές τους.

Εκφραζόμαστε με αυθεντικότητα και κάποιες στιγμές μπορεί και να κατακτήσουμε αυτό που στην προσωποκεντρική κατεύθυνση αποκαλείται «σχεσιακό βάθος».

Διαχείριση Σχέσεων