15 Φεβ 2022

Εργαστήρι Αποτελεσματικής Επικοινωνίας

Οι δεξιότητες επικοινωνίας που θα αποκτήσετε θα σας βοηθήσουν:

 • Στις συντροφικές σας σχέσεις
 • Στην γονεϊκότητα
 • Στο περιβάλλον εργασίας.

Με την εκπαίδευση αυτή θα μπορείτε:

 • Να αναλάβετε τον έλεγχο της ζωής σας
 • Να δράτε με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών σας, σεβόμενοι ταυτόχρονα τις ανάγκες των άλλων.
 • Να προλαβαίνετε ορισμένα προβλήματα και συγκρούσεις, μέσω της αυτοαποκάλυψης.
 • Να αντιμετωπίζετε τους άλλους με αποτελεσματικότητα και ευαισθησία, όταν η συμπεριφορά τους παρεμποδίζει την ικανοποίηση των δικών σας αναγκών.
 • Να αντιμετωπίσετε τον φόβο σας και το άγχος σας ώστε να είστε πιο ανοιχτό και ευθύ άτομο.
 • Να επιλύετε τις συγκρούσεις χωρίς να κλονίζονται οι σχέσεις σας με τους άλλους.
 • Να διαχειρίζεστε με αποτελεσματικότητα της συγκρούσεις αξιών.
 • Να ακούτε ουσιαστικά όταν ένα άλλο πρόσωπο βιώνει πρόβλημα.
 • Να θέτετε στόχους και να κάνετε σχέδια για την επίτευξή τους.

Το Εργαστήρι Αποτελεσματικής Επικοινωνίας πραγματοποιείται σε ομάδες onsite και online αλλά και ατομικά, με ευελιξία στις ώρες του ραντεβού.

Το Εργαστήρι Αποτελεσματικής Επικοινωνίας είναι σε μεγάλο βαθμό βιωματικό, αφού η εκπαίδευση πέρα από την διάλεξη και το διάβασμα περιλαμβάνει και role plays. Ενθαρρύνει την αυτογνωσία εφόσον μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά μας, τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τους στόχους μας.