16 Οκτ 2018
Οι ψυχοθεραπευτές δεν έχουν οι ίδιοι προβλήματα; Πώς διαχειρίζονται τόσον πόνο;

Οι ψυχοθεραπευτές είναι και αυτοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Πολλοί μάλιστα επέλεξαν αυτό το επάγγελμα γιατί ήταν σε  μεγάλη επαφή με το τραύμα τους, όπως και ο κένταυρος Χείρωνας.

Εφόσον το βασικό εργαλείο της δουλειάς τους είναι ο ίδιος ο εαυτός τους, είναι σε συνεχή ψυχοθεραπεία για να διαχειρίζονται όσα θέματα τους δυσκολεύουν ή αναδύονται εξαιτίας των θεραπευόμενων.

Πραγματοποιούν επίσης συχνές συνεδρίες εποπτείας ώστε να διασφαλίσουν την αντικειμενικότητα και την ορθότητα της πρακτικής τους.