16 Οκτ 2018
Πώς να εμπιστευτώ έναν ξένο;

Ως ψυχοθεραπευτές δεσμευόμαστε από τον κώδικα δεοντολογίας. Σύμφωνα με την γενική αρχή περί εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕΨΕ ισχύουν τα παρακάτω: «Πρωταρχική υποχρέωση των ψυχοθεραπευτών είναι να σέβονται το απόρρητο όποιας πληροφορίας μαθαίνουν από κάποιον στα πλαίσια της εργασίας τους ως ψυχοθεραπευτές. Οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να αποκαλυφθεί σ’ άλλους μόνο με την συναίνεση του θεραπευόμενου (ή των νομικά υπευθύνων γι’ αυτόν ή αυτήν). Εξαίρεση αποτελεί η ύπαρξη συνθηκών από τις οποίες θα μπορούσε να υπάρξει κίνδυνος για τον ίδιο το θεραπευόμενο ή για άλλους. Σε τέτοιες περιπτώσεις οφείλουν να ενημερώνονται οι νομικοί υπεύθυνοι για τον θεραπευόμενο ή οι νομικές αρχές (εισαγγελέας).»

Ο ψυχοθεραπευτής εμπιστεύεται τις ιστορίες των θεραπευόμενών του μονάχα στην εποπτεία του προκειμένου να διασφαλίσει την καλύτερη ποιότητα και ασφάλεια της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.