συγγραφή και μετάφραση άρθρων

Συγγράφω άρθρα που εμπνέομαι από τις συνεδρίες με τους θεραπευόμενους, τα θέματα που τους απασχολούν αλλά και από τις εκπαιδεύσεις μου και τα βιβλία που μελετώ.

Μεταφράζω άρθρα από portals του εξωτερικού που βρίσκω ενδιαφέροντα.

Βλ. άρθρα