16 Οκτ 2018

Ένας ψυχίατρος έχει σπουδάσει ιατρική με ειδικότητα στην ψυχιατρική. Κάποιοι ψυχίατροι εκπαιδεύονται και σε κάποια σχολή ψυχοθεραπείας πχ συστημική, ψυχαναλυτική κλπ, κάποιοι όχι. Είναι οι μόνοι που έχουν τη νόμιμη άδεια της διάγνωσης του ψυχικού νοσήματος και της συνταγογράφησης των αντίστοιχων φαρμάκων.

Όταν ο θεραπευόμενος χρίζει φαρμακευτικής αγωγής και παρακολουθείται από ψυχίατρο που δεν έχει εκπαιδευτεί στην ψυχοθεραπεία, επισκέπτεται τον ψυχίατρο συνήθως μία φορά τον μήνα, ενώ πραγματοποιεί συνεδρίες ψυχοθεραπείας μια φορά την εβδομάδα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως ο θεραπευόμενος κατά την ψυχοθεραπεία χρίζει φαρμακευτικής αγωγής, θα αναγκαστεί να επισκεφθεί κάποιον ψυχίατρο, αλλιώς ο ψυχοθεραεπευτής έχει την υποχρέωση, για τη δική του ασφάλεια, να αρνηθεί να τον αναλάβει.  

Ένας ψυχολόγος έχει σπουδάσει ψυχολογία  στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Ιωαννίνων, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ή σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού και έχει μετεκπαιδευτεί σε κάποια ειδικότητα, όπως η συμβουλευτική ψυχολογία. Κάποιοι εκπαιδεύονται σε κάποια μορφή ψυχοθεραπείας οπότε είναι ψυχολόγοι-ψυχοθεραπευτές.  

 

Τι διαφορά έχει ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος κι ένας ψυχοθεραπευτής;

Δεν έχουν το νόμιμο δικαίωμα να συνταγογραφούν φάρμακα. Ο ψυχολόγος συχνά χρησιμοποιεί ψυχομετρικά εργαλεία, δηλαδή μεθόδους και συστηματικές διαδικασίες, με τις οποίες μετρά και περιγράφει με τη βοήθεια μιας αριθμητικής κλίμακας την ανθρώπινη συμπεριφορά και τη διαφοροποίησή της από άτομο σε άτομο (π.χ. τεστ νοημοσύνης, ερωτηματολόγια προσωπικότητας, ερωτηματολόγια ενδιαφερόντων, τεστ ικανοτήτων, κ.α.).

Ο ψυχοθεραπευτής έχει λάβει θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση σε κάποια σχολή ψυχοθεραπείας ή πανεπιστήμιο του εξωτερικού συχνά με μεταπτυχιακό τίτλο. Έχει συμπληρώσει πολλές ώρες πρακτικής ιδιωτικά ή /και σε πλαίσια προκειμένου να αποκτήσει τον τίτλο σπουδών του. Είναι και ο ίδιος σε συνεχή θεραπεία και παρακολουθείται συχνά από επόπτη.