Πανέξυπνοι από νήπια

Η τυχαιότητα των δυνατών και αδύνατων ειδών, καθιστά κάθε πρόσωπο μοναδικό. Με ενθάρρυνση, εμπλουτισμό και κατάλληλη καθοδήγηση, οποιοσδήποτε μαθητής ή άτομο, μπορεί να αναπτύξει τις νοημοσύνες του.