15 Φεβ 2022

«Προσεκτική, υπομονετική και ανοιχτή σε διαφορετικές προσεγγίσεις. Καλύπτει όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης προσωπικότητας φιλικά αλλά ταυτόχρονα απόλυτα επαγγελματικά».