15 Φεβ 2022

«Η Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα ήταν ένας συνδυασμός θεωρίας και πράξης. Με έβαλε στη διαδικασία να δω μια άλλη οπτική γωνία, να αλλάξω το “φίλτρο ακοής”, να μπω περισσότερο στη θέση των παιδιών μου, να τους επικοινωνήσω αυτό που θέλω πιο κατανοητά και αποτελεσματικά για όλη την οικογένεια. Με το μεγαλύτερο μου γιο έχει “ανοίξει” η επικοινωνία μας. Τα role plays με βοήθησαν έμπρακτα στην καθημερινότητα μου».