22 Φεβ 2022

Κατά τη διάρκεια των συνεδρίων η Μαρία με βοηθάει να κρατάω ένα καθρέφτη απέναντι στις σκέψεις και τα συναισθήματα μου. Με την εβδομαδιαία βοήθεια και την καθοδήγηση της έρχομαι όλο και πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου.