Στις ομάδες προσωπικής ανάπτυξης προσωποκεντρικής κατεύθυνσης ο συντονιστής έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην θεραπευτική δύναμη της ομάδας και στην διαδικασία της, είναι επομένως περισσότερο διευκολυντικός παρά κατευθυντικός και αποφεύγει τις ερμηνείες.

Κάθε ομάδα έχει την δική της μοναδική κουλτούρα και αναπτύσσει μια δυναμική που είναι κάτι πολύ περισσότερο από το άθροισμα των μερών της. Μέσα σε ένα ασφαλές κλίμα που χαρακτηρίζεται από ενσυναίσθηση και αποδοχή, τα μέλη της ομάδας εκφράζονται αυθεντικά, δίνουν και λαμβάνουν ανατροφοδότηση ο ένας από τον άλλο και από όλη την ομάδα.

Οι ομάδες προσωπικής ανάπτυξης (group therapy) παρουσιάζουν αρκετές διαφορές σε σχέση με την ατομική συνεδρία ψυχοθεραπείας. Στις ομάδες συχνά ο θεραπευόμενος δεν έχει αρκετό χρόνο ώστε να αναλύσει όλα όσα τον προβληματίζουν μέσα στις λίγες ώρες που είναι διαθέσιμες. Είναι μάλιστα πολύ σημαντικό να εκπαιδευτεί στο να διεκδικεί τον χώρο και τον χρόνο που του αναλογεί.

Από την άλλη η ομάδα έχει έναν πλούτο και μια δυναμική που βοηθούν σημαντικά στην προσωπική ανάπτυξη: το κάθε μέλος σχετίζεται με το κάθε άλλο μέλος σε ατομικό επίπεδο αλλά και με την ομάδα στο σύνολό της ως μια ξεχωριστή οντότητα. Έρχεται επίσης σε επαφή με άτομα που διαφορετικά δεν θα επέλεγε ίσως ποτέ να συναναστραφεί και που μπορεί να του θυμίζουν οικεία πρόσωπα. Ευαισθητοποιείται απέναντι στον πόνο του Άλλου και δίνει ίσως στα προσωπικά του ζητήματα μια πιο σωστή διάσταση.

Η ομάδα προσωπικής ανάπτυξης είναι ένας ασφαλής μικρόκοσμος της κοινωνίας όπου ο θεραπευόμενος ασκείται στο να «συναντά» τον άλλο, να συνεργάζεται αλλά και να συγκρούεται.

Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης