Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα 1
Στις 8 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα στην Βολισσό της Χίου. Οι συμμετέχουσες, μητέρες και μη, εκπαιδεύτηκαν σε δεξιότητες επικοινωνίας όπως την ενεργητική ακρόαση, το Μήνυμα – Εγώ, την Μέθοδο Μη – Ήττας. Θα ταξιδέψουμε και αλλού για περισσότερα εργαστήρια.