Οι καθηγητές εκπαιδεύτηκαν σε δεξιότητες επικοινωνίας όπως η Ενεργητική Ακρόαση, τα Μηνύματα – Εγώ (Αντιπαράθεσης, Απλής Δήλωσης, Προληπτικό και Ενισχυτικό), στη Διαμεσολάβηση και στην Μέθοδο Μη Ήττας.