“Η αναβλητικότητα είναι ζήτημα συναισθηματικής ρύθμισης και όχι διαχείρισης χρόνου”. Dr. Tim Pychyl, καθηγητής ψυχολογίας, Ομάδα Έρευνας για την Αναβλητικότητα, Carleton University, Ottawa. “Ως αναβλητικότητα ορίζεται η από πρόθεση καθυστέρηση μιας προσχεδιασμένης δράσης, παρά την επίγνωση των αρνητικών αποτελεσμάτων” (Klassen, Krawchuk, και Rajani, 2008). Ωστόσο, ο Joseph Ferrari, καθηγητής ψυχολογίας στο DePaul University υποστηρίζει πως […]