Δάσκαλε που δίδασκες

Πάντα το είχα παράπονο. Στο συλλογικό ασυνείδητο ο δάσκαλος είναι ένας άνθρωπος φωτισμένος που εμπνέει τους μαθητές του να αναπτυχθούν στο μέγιστο δυναμικό τους. Κι όμως, ως παιδί, οι αποτελεσματικοί δάσκαλοι που είχα ήταν ελάχιστοι.